| Cabina foto Iasi | Beton imprime Paris & creare site web

+40735750565

Luni - Vineri: 09.00 - 19.00

Disponibil oricand

Facebook

Twitter

DREPT MEDICAL

COMISIA DE MALPRAXIS

Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, raspunderea civila medicala a primit o reglementare proprie, dispozitiile legii sus-amintite definind malpraxisul ca pe o eroare profesionala savarsita in exercitarea actului medical ori medico-farmaceutic, cauzatoare de prejudicii pentru pacient si care da nastere la raspunderea civila a personalului medical, a unitatilor sanitare si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare ori farmaceutice.

 

Erorile profesionale nu cunosc o clasificare in legislatia romana prin raportare la legislatia altor state europene, dar, prin raportare la practica si jurisprudenta interna, putem distinge o eroare tehnica care are la baza o serie de factori precum stabilirea unui diagnostic gresit, superficialitatea si indeplinirea necostiincioasa a obligatiilor medicale, nealegerea tratamentului adecvat si a posologiei specifice, anamneza incompleta, redactarea defectuoasa a prescriptiei, greseala de supraveghere a pacientului, neefectuarea examinarilor clinice de rutine etc, si o eroare de etica medicala care izvoraste din neindeplinirea obligatiei de informare a pacientului cu privire la serviciile medicale sau cu privire la propria stare de sanatate,  nerespectarea secretului profesional si a confidentialitatii, lipsa consimtamantului informat al pacientului si chiar practica neautorizata, ori, dupa caz, depasirea limitelor competentei cu exceptia situatiilor urgente.

 

Indiferent de cauza, raspunderea medicala poate fi antrenata numai in conditiile in care persoanele fizice sau juridice implicate in actul medical comit o fapta ilicita concretizata intr-o eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical, care sa dea nastere unui prejudiciu produs pacientului printr-un act individual al medicului, unitatii sanitare sau al furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice si datorat fie neglijentei, grabei, imprudentei sau cunostiintelor medicale insuficiente in exercitarea profesiunii, fie inaplicarii standardelor terapeutice aprobate la nivel national sau recunoscute de comunitatea medicala nationala si europeana.

 

Cu toate acestea, simpla conduita ilicita a personalului medical, urmata de nasterea unui prejudiciu pentru pacient nu sunt elemente suficiente pentru a se retine un caz de malpraxis si pentru a se angaja raspunderea personalului medical, fiind necesar sa fie dovedita, efectiv, legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita a medicului si rezultatul vatamator precum si sa existe vinovatie din partea personalului medical, fara a fi incidente alte imprejurari sau cauze care sa duca la inlaturarea raspunderii juridice.

Aparte de latura juridica a situatiei, aceasta ramura de drept este singura care da nastere unei relatii mult mai apropiate intre client si avocat, prin natura faptului ca primul se vede nevoit sa-si relateze intreaga viata conjugala, cu lucruri mai putin placute sau intimitati fata de o persoana pe care o vede pentru prima oara sau pe care o cunoaste de putin timp si careia ii acorda toata increderea sa pentru a-i reprezenta si apara drepturile si interesele in cel mai profesionist mod.

 

Garantia confidentialitatii reprezinta unul dintre atuurile principale pentru care multi clienti ne-au apreciat si ne-au recomandat in cercurile sociale si familiale in care-si desfasoara activitatea, consultatiile juridice si toate informarile si discutiile ulterioare, realizandu-se cu un singur avocat desemnat si nefiind inregistrate video sau audio.

 

In permanenta, profesionistii cabinetului nostru, si-au indreptat atentia spre o indrumare corecta a clientilor, din punct de vedere decizional, explicandu-le incidenta juridica rezultata din actiunile acestora, prezentandu-le avantajele solutionarii problemelor pe cale amiabila, in folosul si beneficiul acestora.

RASPUNDEREA DISCIPLINARA A PERSONALULUI MEDICAL

Raspunderea disciplinara a medicului rezida in nerespectarea de catre acesta a obligatiilor care izvorasc din legile si regulamentele profesiei sale, din Codul Deontologic si din Statutul si Deciziile Colegiului Medicilor din Romania, regulilor de buna practica, precum si pentru orice alte fapte savarsite in legatura cu profesia, de natura a aduce prejudicii de onoare si prestigiu Colegiului Meidicilor din Romania sau insasi profesiei de medic.

 

Actiunea disciplinara impotriva medicului se declanseaza printr-o plangere inaintata catre colegiul din care medicul face parte, in termen de 6 luni de la data la care fapta a fost savarsita sau de la data la care pacientul a luat la cunostinta de consecintele vatamatoare ale actului medical, plangere care, odata aprobata, da nastere la actiunea disciplinara, in cadrul careia, se vor administra orice probe necesare si concludente pentru solutionarea cauzei, chiar si audierea medicului si a persoanei care a facut sesizarea.

 

Actiunea disciplinarea declansata impotriva personalului medical se finalizeaza cu un referat care se va comunica partilor, in care se va dispune, dupa caz, sanctionarea medicului reclamat sau nu. Sanctiunile disciplinare care se pot aplica sunt:

 • mustrarea
 • avertismentul
 • votul de blam
 • amenda de la 100 lei la 1500 lei
 • interdictia de a exercita profesia ori anumite activitati medicale pe o perioada de la o luna la 1 an, sanctiune care se radiaza dupa 1 an de la expirarea perioadei de interdictie.
 • retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania, sanctiune care se radiaza dupa o perioada de timp stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva.

 

Decizia adoptata de comisia de disciplina poate fi contestata, contestatia fiind inaintata Comisiei Superioare de Disciplina care poate pronunta una din urmatoarele solutii:

 • va proceda la stingerea actiunii disciplinare in cazul in care fapta nu reprezinta abatere disciplinara.
 • va aplica una din sanctiunile enumerate mai sus
 • va stinge actiunea disciplinara in cazul in care petentul nu se prezinta la audierea fixata de comisia de disciplina, la expertiza dispusa sau nu isi precizeaza pozitia fata de soclicitarile comisiei.

 

Decizia Comisiei Superioare de disciplina poate fi contestata la instanta competenta, de catre medicul sanctionat.

Raspunderea penala a personalului medical

Raspunderea penala a personalului medical se poate angaja in conditiile in care fapta concreta savarsita de personalul medical intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni prevazute de legea penala.

 

Pentru ca o fapta sa constituie infractiune si sa conduca la raspunderea penala a personalului medical este necesar ca trasaturile faptei ilicite atribuita medicului sa fie identice cu trasaturile faptei descrise in norma de incriminare, sa se constate ca nu ne aflam in prezenta unei cauze justificative si sa se dovedeasca, prin probatoriul administrat in cauza, ca fapta a fost savarsita cu forma de vinovatie ceruta de lege

 

Ratiunea instaurarii raspunderii penale a personalului medical rezida in necesitatea de a ocroti viata persoanei impotriva celor care nu manifesta prevederea, precizia si prudenta necesara, corespunzatoare in special in desfasurarea activitatilor medicale care creeaza leziuni traumatice ce pun in pericol viata victimei sau care produc, direct sau indirect, moartea persoanei.

 

Interpretarea corecta a imprejurarior in care a fost savarsita fapta, a posibilitatilor de prevedere concrete, a respectarii masurilor de prevedere pentru exercitarea profesiei sau a activitatii, a conduitei medicale ulterioare a pacientului, precum si a intregului material probator administrat in cauza conduc la stabilirea incadrarii juridice exacte a faptei personalului medical.

 

Totodata, aprecierea corecta a culpei medicale, a prejudiciului cauzat pacientului, precum si a legaturii de cauzalitate directe dintre fapta si prejudiciu care sa poata atrage raspunderea medicala, apartine instantei de judecata care va proceda la anlizarea contextului si a imprejurarilor in care faptele incriminate au fost savarsite, a gravitatii faptei, a conduite medicale a inculpatului precum si a modalitatii in care acesta si-a exercitat obligatiile prevazute expres de lege.

 

Raspunerea penala a personalului medical se va angaja ori de cate ori se poate retine ca au fost incalcate atributiile si obligatiile specifice profesiei sau acestea au fost indeplinite in mod defectuos, in sensul nerespectarii prevederilor legale si a principiilor de etica si deontologie medicala, in cadrul actului medical, iar prin acestea s-a cauzat victimei o vatamare a intereselor personale ale acesteia sau s-a pus viata in pericol a unei persoane, fiind intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni prevazute si sanctionate de Codul Penal sau alte legi speciale.

Raspunderea civila a personalului medical

Raspunderea civila medicala se fundamenteaza pe ideea de culpa si se angajeaza ori de cate ori, prin fapta proprie, in exercitarea, in mod defectuos, a actului medical sau medico-farmaceutic, personalul medical cauzeaza un prejudiciu cert, fie de ordin moral, fie de ordin material pacientului, ca utilizator de servicii medicale, iar acest prejudiciu este consecinta indubitabila a persoanei fizice sau juridice prestatoare de servicii medicale.

 

Conditii speciale pentru antrenarea raspunderii civile a personalului medical sunt prevazute in Legea Nr. 95/2006 care consacra categoriile de persoane care pot fi trase la raspundere si anume furnizorul de servicii medicale, pe de o parte, iar pe de alta parte, stabileste imprejurarile in care fapta ilicita sa fi fost savarsita si anume, cu ocazia furnizarii serviciului medical, in speta, in cursul manoperelor la care este supus pacientul.

 

Legiuitorul roman a inteles sa reglementeze si cauze exoneratoare de raspundere in conditiile in care daunele si prejudiciile aduse in exercitarea profesiei se datoreaza conditiilor de lucru, infectiilor nosocomiale, dotarii insuficiente cu echipament de diagnostic si tratament, efectelor adverse, complicatiilor si riscurilor acceptate, care vor fi asumate de catre pacient in masura in care medicul a procedat la comunicarea acestora, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor sau in situatia in care acestia actioneaza cu buna-credinta, in situatii de urgenta si cu respectarea competentei acordate.

 

In stabilirea culprei medicale instanta de judecata va avea in vedere modalitatea in care personalul medical si-a indeplinit obligatiile profesionale, conditiile de lucru si punerea in practica a cunostintelor profesionale, alegerea procedurilor terapeutice adecvate, supravegherea continua si corecta a subalternilor, precum si o serie de alti factori specifici exercitarii profesiei, care pot duce la angajarea raspunderii civile medicale.

Comisia de malpraxis

Comisia de malpraxis are in componenta reprezentanti ai autoritatilor de sanatate publica locala, ai caselor judetene de asigurari de sanatate, ai colegiului judetean al medicilor, ai colegiului judetean al medicilor dentisti, farmacisti, ai ordinului judetean al asistentilor si moaselor din Romania si un expert medico-legal, care are ca atributii primirea plangerilor de malpraxis, formulate de catre pacientii prejudiciati, de catre reprezentantul lor legal sau conventional sau de catre succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act medical defectuos imputabil personalului medical si stabilirea existentei sau nu a vreunui caz de malpraxis.

 

Procedura de stabilire a existentei unui caz de malpraxis de catre comisia de malpraxis are o natura administrativa, fiind prealabila initierii unei actiuni judiciare si apartine, in mod exclusiv, persoanelor prejudiciate si succesorilor in drepturi ale acestora.

 

Odata sesizata de catre persoana pagubita sau de catre mostenitorii acesteia, in caz de deces, comisia de malpraxis, daca va constata ca nu exista cazuri de clasare, va proceda la desemnarea unui expert sau a unui grup de experti, in vederea efectuarii unui raport asupra cazului de malpraxis reclamat, expertul sau expertii, dupa caz, fiind obligati ca, in termen de 30 de zile sa inainteze un raport comisiei, comunicat si partilor.

 

Onorariul expertului se va comunica partii care este obligata, in conditiile in care doreste intocmirea raportului de expertiza, sa achite onorariul expertului, stabilit in sarcina sa, in termen de 5 zile lucratoare, sub sanctiunea clasarii cauzei.

 

In termen de 3 luni de la momentul sesizarii, comisia va adopta o decizie asupra spetei, decizia comisiei de malpraxis fiind comunicata tuturor partilor implicate, persoanele nemultumita putand face contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii la instamta de judecata competenta.

 

Cabinetul nostru ofera servicii de asistenta juridica si reprezentare in domeniul medical, atat in procedura adiacenta disciplinara de sesizare asupra abaterilor disciplinare si a comisiei de malpraxis cat si in faza litigioasa, de stabilire a cazurilor de raspindere civila profesionala pentru personalul medical si de obligare la plata daunelor materiale si morale.

 

Ca parte a activitatii cabinetului nostru in domeniul dreptului medical mentionam urmatoarele activitati:

 • Elaborarea si redactarea sesizarilor catre Colegiul Medicilor, respectiv, Comisia Superioara a Medicilor;
 • Redactarea si sustinerea sesizarilor inaintate comisiei de malpraxis, asistenta si reprezentare;
 • Contestarea procesului-verbal de clasare a sesizarii de malpraxis;
 • Contestarea deciziei comisiei de malpraxis;
 • Redactare, sustinere, asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata competente in actiunile avand ca obiect actiunea in raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice si despagubiri pentru daune morale si materiale;
 • Asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata competente in actiuni avand ca obiect obligarea personalului medical la eliberarea dosarului medical;
 • Asistenta si reprezentare in procedura raspunderii penale a personalului medical;
 • Consultanta, asistenta juridica si reprezentare in procedura medierii.