cabina foto iasi | vidanjare iasi Beton imprime Paris & Demolare Bucuresti & imobiliare Iasi & beton amprentat Bucuresti & creare site web | traduceri autorizate Prahova | Reparatii frigidere sector 3 | incalzire in pardoseala

+40735750565

Luni - Vineri: 09.00 - 19.00

Disponibil oricand

Facebook

Twitter

DREPT CIVIL SI PROCESUAL CIVIL

Legislatia civila, in ansamblul sau, constituie un intreg sistem de acte normative, care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane ca subiect de drept civil, aflate pe picior de egalitate, acoperind un areal extrem de vast al dreptului romanesc.

 

Noile concepte doctrinare de drept european, coroborat cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana au condus la o necesitate imperioasa de schimbare a vechilor coduri, civil si procedura civila, in scopul realizarii unui sistem  de drept unitar, prin instituirea de remedii juridice bazate pe directive europene, in scopul imbunatatirii actului de justitie.

 

Impactul noilor coduri asupra sistemului de drept romanesc a impus implementarea unui program de pregatire profesionala complexa si adecvata a avocatilor cabinetului nostru in vederea obtinerii celor mai bune rezultate in reprezentarea si apararea clientilor nostri.

 

Cabinetul nostru va ofera servicii juridice atat pe linie de consultanta cat si pe linie de asistare si reprezentare in instanta pentru litigii avand ca obiect:

 

 • Partaj succesoral, raport al donatiilor si raportarea la masa de partaj a donatiilor, reductiunea liberalitatilor excesive;
 • Partaj bunuri comune;
 • Recunoastere calitate de mostenitor;
 • Stabilire cote succesorale in functie de clasele de mostenitori recunoscute de legislatia romana, identificarea activului si pasivului succesoral;
 • Asistenta juridica in procedura notariala de acceptare/renuntare la mostenire/deschidere succesiune;
 • Reprezentare in fata notarului a persoanelor aflate in strainatate;
 • Asistare si/sau reprezentare juridica in actiunea in constatarea nulitatii sau a anularii testamentului si anularea certificatului de mostenitor;
 • Asistenta juridica si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti in orice fel de litigii din materia succesiunii;
 • Actiuni in revendicare mobiliara si imobiliara;
 • Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune si uzucapiune, verificarea intrunirii conditiilor de drept material pentru dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune/accesiune;
 • Stabilirea prevederilor legale incidente in materia uzucapiunii, verificarea existentei unui act translativ de proprietate sau a unui just titlu precum si a conditiilor pentru invocarea jonctiunii posesiilor;
 • Actiuni in raspundere civila contractuala/delictuala, repararea prejudiciilor cauzate prin fapte ilicite;
 • Actiuni in anularea/nulitatea unor acte juridice;
 • Actiuni in granituire, reconstituirea si fixarea semnelor de hotar;
 • Actiuni in recunoasterea existentei unui dezmembramant al dreptului de proprietate ;
 • Actiuni privind drepturi reale accesorii;
 • Actiuni in evacuare;
 • Recuperari creante, redactare notificari, somatii si convocari adresate debitorului, punere in executare silita a hotarii judecatoresti ramasa definitiva;
 • Publicitate imobiliara-intabulari, inscrieri de drepturi in Cartea Funciara, notari, instituire/radiere privilegii imobiliare/ipoteci, extrase carte funciara ca urmare a actelor si faptelor juridice referitoare la un bun imobil;
 • Actiuni pentru punere in interdictie judecatoreasca/ridicare interdictie judecatoreasca sau de instituirea curatelei etc.