cabina foto iasi | vidanjare iasi Beton imprime Paris & Demolare Bucuresti & imobiliare Iasi & beton amprentat Bucuresti & creare site web | traduceri autorizate Prahova | Reparatii frigidere sector 3 | incalzire in pardoseala

+40735750565

Luni - Vineri: 09.00 - 19.00

Disponibil oricand

Facebook

Twitter

ASOCIATII DE PROPRIETARI

Cabinetul de Avocat Dragomir Mirela-Adriana a dobandit, in ultimii ani,  o vasta experienta in domeniul problemelor juridice si a cazuisticii specifice asociatiilor de proprietari, specializandu-ne atat in litigii care au ca obiect recuperarea cotelor de intretinere restante si a penalizarilor acumulate de catre membrii asociatiei de proprietari, cat si in actiuni impotriva proprietarilor, membri ai asociatiei, care incalca obligatiile ce le revin in cadrul raporturilor de vecinatate si care prin actiunile sau conduita acestora  aduc atingere drepturilor celorlalti membri ai asociatiei.

 

Am realizat colaborari fructuoase cu departamentele de indrumare si control pentru asociatiile de proprietari din cadrul primariilor de sector, dar si cu alte servicii din cadrul respectivelor primarii, fiind invitati, de nenumarate ori, la conferintele periodice pe care primariile le organizeaza cu reprezentantii legali ai asociatiilor de proprietari, in vederea informarii corecte a acestora asupra legislatiei aplicabile in domeniu si asupra modificarilor aparute in ultima perioada.

 

Un aspect deosebit de important de care ne-am lovit in ultimul timp il reprezinta necesitatea infiintarii asociatiilor de proprietari precum si necesitatea transformarii asociatiilor de locatari in asociatii de proprietari. Atat in programul de reabilitare termica a imobilelor (blocurilor de locuinte) care are ca scop cresterea performantei energetice, cat si in relatiile asociatiei de proprietari cu tertii, respectiv, cu furnizorii de utilitati, s-a dovedit ca dobandirea de personalitate juridica in baza Legii Nr. 196/2018 reprezinta un factor sine qua non in vederea incheierii contractelor, intalnind situatii in care furnizorii au sistat serviciile oferite pana la infiintarea si organizarea asociatiei de proprietari.

 

Transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari sau dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile nou create in conformitate cu dispozitiile Legii Nr. 196/2018, reprezinta o conditie obligatorie in vederea demararii procedurii litigioase privind chemarea in judecata a debitorului parat, avand ca obiect recuperarea cotelor de intretinere restante si obtinerea hotararii judecatoresti defintive in scopul punerii acesteia in executare silita si a recuperarii debitului incuviintat de catre instanta.

 

Cabinetul nostru vine in intampinarea solicitarilor dumneavoastra cu urmatoarele servicii:

Pentru proprietarii, membri ai asociatiei de proprietari, persoane fizice sau juridice

 • consultanta juridica in vederea lamuririi unor aspecte cu privire la functionarea asociatiilor de proprietari, a drepturilor si obligatiilor membrilor acestora, precum si a obligatiilor membrilor comitetului executiv al asociatiei de proprietari, a cenzorului etc.
 • asistare si/sau reprezentare in fata instantei judecatoresti competente in actiunile avand ca obiect anularea unei hotarari a adunarii generale contrara legii si/sau statutului si care aduce prejudicii unuia sau mai multor membri ai asociatiei;
 • redacatare sesizari, memorii, somatii, informari, contestatii catre reprezentantii asociatiei de proprietari precum si catre institutiile statului cu rol de control asupra activitatii desfasurate de catre reprzentantii asociatiei;
 • consultanta juridica in ceea ce priveste legalitatea aplicarii penalitatilor de intarziere la plata cotelor de intretinere, a constituirii si repartizarii fondurilor cu un caracter special etc.

Pentru Asociatiile de Proprietari

 • asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti in actiunile avand ca obiect obligarea proprietarilor la plata cotelor de intretienere restante si a penalitatilor acumulate de catre acestia precum si a fondurilor speciale (fond de rulment, fond de reparatii, fond de modernizare etc);
 • asistenta juridica si reprezentare in fata executorului judecatoresc in procedura de executare silita;
 • asistenta juridica si reprezentare in fata notarului in vederea efectuarii unor actiuni specifice;
 • redactarea de notificari si somatii in vederea punerii in intarziere a debitorilor;
 • redactare acorduri de esalonare, tranzactii in scopul recuperarii cotelor de intretinere restante de la proprietarii membri ai asociatiei de proprietari;
 • redactarea proceselor-verbale ale adunarilor generale ordinare si extraordinare si a proceselor-verbale ale sedintelor de comitet executiv, a contractelor de mandat precum si a contractelor de munca pentru personalul angajat in cadrul asociatiei de proprietari;
 • redactarea inscrisurilor necesare constitutirii asociatiei de proprietari (statut, acord asociere, proces-verbal al adunarii generale de constituire);
 • acordarea de asistenta juridica in vederea divizarii asociatiei de proprietari pe scari sau pe tronsoane de imobil, precum si in vederea fuziunii mai multor asociatii de proprietari;
 • atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor;
 • inregistrare modificari acte constitutive;
 • reprezentare in fata institutiilor statului, a furnizorilor de utilitati si a altor institutii.

Atat din situatiile de ordin juridic intalnite in practica noastra cat si din cerintele clientilor nostri, a reiesit necesitatea relizarii unor pachete de servicii pe care le punem la dispozitia asociatiilor de propietari si care constau in:

Pachetul constituire asociatie de proprietari consta in redactarea inscrisurilor necesare in vederea infiintarii asociatiei (statut, act constitutiv, acord asociere, hotarare adunare generala constutiva etc), in reprezentarea in fata instantei judecatoresti competenta, in scopul dobandirii personalitatii juridice si in obtinerea documentelor care reprezinta dovada inscrierii asociatiei in registrul special al persoanelor juridice. Acest pachet se refera si la asociatiile de locatari care doresc transformarea in asociatii de proprietari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pachetul actualizare inscrisuri constitutive care consta in inregistrarea noilor membri ai asociatiei de proprietari, modificarea/inlocuirea/completarea actelor constitutive si inregistrarea mentiunilor in registrul special al autoritatii judiciare, inclusiv inregistrarea conducerii asociatiei in vederea obtinerii documentelor necesare pentru deschiderea/inchiderea contului bancar al asociatiei.

Pachetul asistenta juridica permanenta care cuprinde:

 • o informare trimestriala cu privire la modificarile survenite la Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, precum si cu privire la adoptarea si modificarea altor acte normative care stau la baza functionarii asociatiei de proprietari.
 • redactarea proceselor-verbale ale adunarilor generale si a proceselor-verbale ale sedintelor de comitet executiv, nefiind necesara prezenta unui reprezentant al cabinetului la intrunirile respective.
 • redactarea contractelor de mandat si a contractelor de munca pentru personalul angajat in cadrul asociatiei de proprietari.
 • redactare si emitere somatii/notificari catre debitori, membri ai asociatiei de proprietari